V rámci naší činnosti se v užším slova smyslu zabýváme zaváděním chytrých technologií do malé regionální energetiky v rámci infrastruktury měst a obcí a řady vhodných organizací schopných tyto technologie efektivně využít. Naším hlavním zájmem je uvádět do českého prostředí:

Soustavy semimobilní kontejnerové technologií pro využití biomasy a čistírenských kalů pro výrobu tepla a elektrické energie s minimalizací zatížení životního prostředí. Tuto soustavu lze operativně kompletovat podle přání klienta, typu biomasy a zásad ochrany životního prostředí.

Pro tyto účely nabízíme zpracování

  • úvodního strategického dokumentu
  • projektové fiše, projektové dokumentace pro certifikaci, pro stavební povolení a pro realizaci
  • dotační audit včetně zajištění dotačního managementu
  • sjednat zajištění výběrových řízení pro dodávky technologií a staveb.

Podílíme se se společnosti VEBAG AG na dalším rozvoji využití biomasy spoluprací na

  • Tvorbě konceptu uzavřeného regionálního ekologického cyklu energie a látek - naleznete v přiloženém dokumentu zde
  • Dovývoji semimobilní kontejnerové linky - naleznete v přiloženém dokumentu zde
  • Následném využití popela z termického využití biomasy - naleznete v přiloženém dokumentu zde

Semimobilní kontejnerová linka je moderní chytrá technologie pro termické využití biomasy a kalů a byla vyvinuta a testována společnostmi VEBAG Verwertungs- und Entsorgungs AG. Je akreditována pro provoz v Bavorsku. Podrobnější informace ke stažení zde.

Napište nám

Povinný údaj

Neplatný formát e-mailu

Vyplňte Vaši zprávu

Neplatný vstup