Nabízíme široké portfolio služeb v oblasti podpory projektové přípravy, realizace, provozu a financování projektů všech typů pro obnovitelné zdroje energie (OZE). Rozsah a kvalita našich služeb jsou založeny na širokém know-how v oblasti technologie a technického řešení projektů OZE, na zkušenostech z administrativní a technické přípravy, řízení a technického dozoru projektů v průběhu výstavby, certifikace dokončených projektů i řešení provozní problematiky a vyhodnocování provozu projektů využití OZE. Tyto služby nabízíme jak investorům, developerům a provozovatelům projektů využití OZE, tak i bankám a dalším financujícím institucím.

Pokrývané portfolio OZE zahrnuje komplexní škálu jednotlivých typů obnovitelných zdrojů –solární fotovoltaiku i fototermiku, větrnou energetiku, hydroenergetiku, využití bioplynu a biomasy, přípravu paliv z biomasy i využití geotermální energie a energie prostředí.

V oblasti konzultační podpory využití OZE nabízíme zejména

 • Strategické poradenství, koncepční studie a úvodní předprojektové posouzení.
 • Předběžné studie proveditelnosti, technicko-ekonomické optimalizace a konzultace s cílem optimálního výběru lokality, výběru technického řešení, dodavatele technologie a způsobu financování.
 • Technické due-diligence (TDD) projektů využití OZE ve všech stádiích přípravy a provozu.
 • Technický dozor při realizaci projektů využití OZE, certifikace čerpání pro financující instituce, certifikace dokončení projektu a uvedení do provozu.
 • Energetický audit / energetický posudek projektů využití OZE v souladu s legislativními požadavky potvrzený autorizovanou osobou.
 • Benchmarking a vyhodnocení provozu fotovoltaických elektráren a ostatních zdrojů OZE.
 • Finanční analýzya business plány projektů využití OZE.
 • Žádosti o podporu projektů využití OZE v rámci příslušných dotačních programů.
 • Publikace a školení v oblasti využití OZE.
 • Energetická politika a legislativa v oblasti využití OZE.
 • Řešení problematiky OZE v rámci regionálního energetického plánování.
 • Oceňování tržní hodnoty projektů využití OZE;

Napište nám

Povinný údaj

Neplatný formát e-mailu

Vyplňte Vaši zprávu

Neplatný vstup