obrazek01

Pilotní projekt SMART areál

V rámci koncepčního přístupu města Písek v oblasti uplatnění chytrých technologií a zlepšování životného prostředí ve městě Písku je nutné řešit i zkvalitnění nakládání s čistírenskými kaly a odpadní biomasou. Jednou z cest může být...

les 1
repka 1
les 2

Pilotní projekt SMART areál

V rámci koncepčního přístupu města Písek v oblasti uplatnění chytrých technologií a zlepšování životného prostředí ve městě Písku je nutné řešit i zkvalitnění nakládání s čistírenskými kaly a odpadní biomasou. Jednou z cest může být...

Pilotní projekt:

Zpracovali jsme Integrovaný plán rozvoje pro Návštěvnický a výrobní areál v Pošumaví s návrhem využití OZE, zajištění energetické soběstačnosti i pro zavádění e-mobilní dopravy při distribuci regionálních potravin a využití e-aut v integrovaném cestovním ruchu...

zimni les 2