pĂ­sek smartV rámci koncepčního přístupu města Písek v oblasti uplatnění chytrých technologií a zlepšování životného prostředí ve městě Písku je nutné řešit i zkvalitnění nakládání s čistírenskými kaly a odpadní biomasou. Jednou z cest může být zamýšlená realizace projektu „SMART areál alternativní energetiky Písek“, který dnes na svém zasedání schválili zastupitelé.

Tento projekt v I. etapě řeší vybudování stanice energetického využití kalů a biomasy přímo v areálu čistírny odpadních vod Písek. Nová SMART technologie by umožňovala městu ročně likvidovat až 5 tisíc tun kalů, to je při současné produkci okolo 3 tisíc tun za rok veškeré množství čistírenských kalů pro město samotné včetně určité rezervy pro spádové přilehlé obce. V současné době jsou veškeré písecké kaly likvidovány na skládce Údraž u Albrechtic.

Na základě dnešního rozhodnutí zastupitelstva byl schválen záměr tohoto projektu a zahájen proces zpracování projektové dokumentace pro technologickou část projektu, kterou bude zpracovávat společnost Amazonetta s.r.o.

„Cílem nového SMART přístupu ve městě Písku v oblasti energetického využití čistírenských kalů a biomasy je vyvinout či nově aplikovat způsoby, které bezpečně a dlouhodobě využívají tyto zdroje pro výrobu tepla a elektrické energie. Realizace takové technologie bude schopná každodenního využití a zároveň bude sloužit jako demonstrační zařízení - pilotní projekt,“ vysvětluje vedoucí odboru investic a rozvoje Václav Filip.

Napište nám

Povinný údaj

Neplatný formát e-mailu

Vyplňte Vaši zprávu

Neplatný vstup