Nabízíme široké portfolio služeb v oblasti podpory projektové přípravy, realizace, provozu a financování projektů všech typů pro obnovitelné zdroje energie (OZE). Rozsah a kvalita našich služeb jsou založeny na širokém know-how v oblasti technologie a technického řešení projektů OZE, na zkušenostech z administrativní a technické přípravy, řízení a technického dozoru projektů v průběhu výstavby, certifikace dokončených projektů i řešení provozní problematiky a vyhodnocování provozu projektů využití OZE. Tyto služby nabízíme jak investorům, developerům a provozovatelům projektů využití OZE, tak i bankám a dalším financujícím institucím.

Pokrývané portfolio OZE zahrnuje komplexní škálu jednotlivých typů obnovitelných zdrojů –solární fotovoltaiku i fototermiku, větrnou energetiku, hydroenergetiku, využití bioplynu a biomasy, přípravu paliv z biomasy i využití geotermální energie a energie prostředí.

Napište nám

Povinný údaj

Neplatný formát e-mailu

Vyplňte Vaši zprávu

Neplatný vstup